Menu

Házirend

Házirend

1. Belépés a CAFe Budapest rendezvényeire

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjaira történő belépéssel minden látogatónk elfogadja a CAFe Budapest házirendjét (a továbbiakban: Házirend), és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 • A CAFe Budapest programjain a mindenkor hatályos jogszabályok és kormányzati ajánlások szerinti egészségvédelmi előírások követendők, de eseti jelleggel a CAFe Budapest vagy egyes helyszínei ezeknél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak.
 • Munkatársaink valamennyi programhelyszín minden kijelölt bejáratánál érintésmentes kézi hőmérővel mérik az érkezők testhőmérsékletét. Az egészségügyi hatóságok által megállapított határérték feletti testhőmérséklet (ez jelenleg 37,4 fok) esetén a CAFe Budapest programjaira belépni tilos.
 • A fesztivál programjaira belépni és ott tartózkodni – 6 éves kor fölött – kizárólag orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkban lehet. Ez alól kivételt képeznek az étkezésre és italfogyasztásra kijelölt helyek, ahol az étel- vagy italfogyasztás idejére a maszkot le lehet venni. A nézők a maszkokról maguk kötelesek gondoskodni.
 • A CAFe Budapest szabadtéren megrendezésre kerülő programjain a maszkviselés abban az esetben kötelező, ha a 1,5 méteres távolság betartása nem megoldható.
 • A CAFe Budapest törekszik a lehető legjobb közönségélmény biztosítására, azonban a rendkívüli egészségügyi helyzetben az egészségvédelmi előírásokat, valamint az előadások esetleges elmaradásának várható következményeit kiemelt fontossággal kezeli. Annak érdekében, hogy az egészségügyi előírások vagy ajánlások alapján elmaradó előadásokra jegyet váltó nézők a lehető leghamarabb hozzájuthassanak jegyeik árához, átmenetileg korlátozott jegyvásárlási módokat biztosítunk nézőinknek, előnyben részesítve az online felületeket, amelyekről a www.cafebudapestfest.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást. Ezen rendelkezéssel kapcsolatos megértésüket és együttműködésüket külön kérjük és köszönjük!
 • Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes, illetve a kizárólag regisztrációt igénylő programok.
 • Felhívjuk ingyenes programra érkező látogatóink figyelmét, hogy az ingyenes programok kizárólag az adott rendezvényterem befogadóképességének mértékéig, érkezési sorrendben, illetve előzetes regisztráció alapján látogathatóak, és a hosztesz kollégák a tűzvédelmi előírások figyelembevételével meghatározott létszám elérésekor a további belépést megakadályozzák.
 • A CAFe Budapest programjait valamennyi programhelyszínen mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Kérjük nézőinket, hogy sorban álláskor tartsák be a 1,5 méteres távolságot.
 • Az előadás kezdete után késve érkező vendégeink csak az előadás megzavarása nélkül, a hoszteszek segítségével foglalhatják el helyüket. Sok esetben erre csak az előadás szünetében tudunk lehetőséget biztosítani.
 • Amennyiben a biztonsági intézkedések miatt lassul a bejutás, az előadás csak akkor kezdődik meg, amikor a gyalogosan vagy autóval érkezők is elfoglalták helyüket. Ezzel együtt arra kérjük látogatóinkat, hogy a szokottnál korábban érkezzenek meg a rendezvényekre.

2. Változtatás joga, jegyvisszaváltás

A CAFe Budapest a rendezvények tekintetében fenntartja az időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.

 • Jegyet csak az alábbi esetekben áll módunkban visszaváltani: 
  • Amennyiben a jeggyel rendelkező néző influenzaszerű betegség vagy vírusfertőzés gyanúja miatt nem tud részt venni az eseményen, vagy ha a járványhelyzetre tekintettel saját döntése alapján nem kíván a CAFe Budapest programjára látogatni, és belépőjét nincs módja másra átruházni. Ebben az esetben a látogató a járvány ideje alatt átmenetileg az előadás napjáig – indoklás nélkül – visszaválthatja jegyét a www.cafebudapestfest.hu weboldalon erre a célra kialakított online felületen.
  • Amennyiben a rendezvény elmarad.
 • Ha valamely látogatónk a belépéskor kockázatos egészségügyi tüneteket produkál (pl. köhög) vagy a testhőmérséklete a mérés során meghaladja az egészségügyi hatóságok által megállapított határértéket (ez jelenleg 37,4 fok), a nézőt felkérjük a távozásra, és gondoskodunk jegyének online visszaváltásáról.
 • Betegség miatt vagy saját döntés alapján történő jegyvisszaváltás esetén a CAFe Budapest az igényléstől számított 90 napon belül gondoskodik a jegy ellenértékének visszafizetéséről.
 • Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:
  • A megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos határidőn belül válthatóak vissza a www.cafebudapestfest.hu honlapon, az ott meghatározottak szerint. A CAFe Budapest a visszaváltás igénylésétől számított 90 napon belül gondoskodik a jegy ellenértékének visszafizetéséről.
  • Jegyvisszaváltással kapcsolatban az info@cafebudapestfest.hu e-mail-címen érdeklődhet.
 • Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

3. Nézők átültetésének joga

 • Amennyiben egy produkció ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a CAFe Budapest fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek magasabb árkategóriájú helyet tud biztosítani. Az előadás megkezdése előtt a hoszteszek tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.
 • A CAFe Budapest jeggyel látogatható programjain az aktuális járványhelyzetre és a vonatkozó szabályozásra való tekintettel, nézőink egészségének megóvása érdekében, illetve kifejezett kérésére a hoszteszek átültetésről intézkedhetnek a többi látogatótól távolabb eső szabad helyre.

4. A CAFe Budapest rendezvényein elvárt magatartás

 • Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben felnőtteknek szóló rendezvényen részt vevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a vendégeket, hosztesz kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.
 • A CAFe Budapest előadásainak és programjainak teljes területén (közönségforgalmi területek, nézőtér, backstage, üzemi területek, irodák stb.) az 1. pontban megfogalmazottak szerint kötelező maszkot viselni.
 • Tekintettel az aktuálisan fennálló fokozott fertőzésveszélyre, kérjük, betegen, különösen felső légúti panaszok esetén ne látogassa programjainkat. Mielőbbi gyógyulása érdekében maradjon otthon, jegyét pedig – lehetőség szerint – adja át másnak vagy a 2. pontban megfogalmazottak szerint váltsa vissza. Nézőink biztonsága érdekében a CAFe Budapest személyzete felszólíthatja az ezen rendelkezést, illetve a megfelelő maszkviselést be nem tartó látogatót a helyszínről való távozásra.
 • A hoszteszek továbbá távozásra szólíthatják fel azt a nézőt, illetve látogatót, aki beszélgetéssel, hangos vagy megbotránkoztató viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét, valamint a helyszínen tartózkodó más személyeket zavarja. A rendezvények alatt mobiltelefon vagy más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hoszteszek felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hosztesz kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A közönségforgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt vagy más látogatókat zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
 • Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Hosztesz kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.
 • A produkciók látvány- és hangzásvilága a művészeti koncepció szerves részét képezi. Amennyiben vendégünkként kevésbé érzi megfelelőnek azt, esetleg túl hangosnak ítél egy koncertet, a CAFe Budapest szervezői felhívják a látogatók figyelmét, hogy a hangtechnikus kollégák a koncertek teljes időtartama alatt fokozottan figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a megengedett határértéket.
 • A látogató köteles a programhelyszínek helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a programhelyszín és mások vagyonának, a programhelyszín épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 • Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat vagy anyagot tilos bevinni a CAFe Budapest programjainak területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet bevinni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható. Ezen eszközök ruhatárban történő elhelyezése kötelező. 
 • A CAFe Budapest programhelyszínéül szolgáló épületek nemdohányzók. Dohányozni kizárólag az épületeken kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.
 • A CAFe Budapest szervezőinek, hoszteszeinek és a biztonsági szolgálat munkatársainak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan és maradéktalanul betartani a fent említett dolgozók utasításait, valamint az adott programhelyszín kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
 • A CAFe Budapest programjának egész területén kizárólag a CAFe Budapest írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeltetésén túlmutató, illetve bármilyen üzleti célú tevékenység.

5. Kép- és hangfelvétel

Adatvédelem
 • A látogató a CAFe Budapest rendezvényeinek területére történő belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a programhelyszín egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A CAFe Budapest (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a szervezők a felvételt kulturális alaptevékenységükkel összefüggésben felhasználják. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.
 • A CAFe Budapest kifejezetten tájékoztatja nézőit, illetve a programhelyszínek látogatóit, hogy sem a programhelyszínekre történő belépéssel, illetve a jegyvisszaváltással összefüggésben, sem bármilyen más célból nem rögzít és nem kezel a látogatókra vonatkozó egészségügyi személyes adatokat.
 • A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a CAFe Budapest hivatalos oldalán.
 • A programhelyszíneken kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben az info@cafebudapestfest.hu e-mail-címen kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz, tekintettel a fesztivál helyszíneire vonatkozó szerzői jogi jogvédelemre.
 • Hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos (ide tartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). Jelen szabály be nem tartása szerzői és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hoszteszek felszólítására sem hagy fel a hangverseny, előadás, rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a hosztesz kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes és a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és a programhelyszín elhagyására.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a fesztivál adott programjának területéről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
A Házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. 
Együttműködésüket előre is köszönjük, egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!
 

© 2021 Müpa Budapest Nonprofit Kft. – Budapest Brand Nonprofit Zrt.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál honlapja is sütiket, valamint különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az „ELFOGADOM” gomb megnyomásával jóváhagyja. A sütik és kódok használatának tiltását itt teheti meg.

Bővebb információt az Adatkezelési tájékoztatóban talál.