Menu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

2018. május 24-ig hatályos adatkezelési tájékoztató

2018. május 25-től hatályos adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál szervezői, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.), valamint a BFTK Nonprofit Kft. általános jogutódjaként a 2020. november 1. napjával létrejött Budapest Brand Nonprofit Zrt. (1052 Budapest, Városház utca 9–11.; a továbbiakban: Szervezők) kiemelten fontosnak tartják az Ön személyes adatainak védelmét. Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Szervezők mint közös adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők) által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ezek során kötelezően betartunk.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál honlapjának (www.cafebudapestfest.hu) használata és szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

 

1.            Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elveink

Az Adatkezelők az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, az Ön számára a lehető legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben pontosak és naprakészek legyenek.

Az Adatkezelők szervezeti struktúrájukat is úgy alakították ki és azt szigorú belső szervezeti szabályok és a különböző hozzáférési jogosultságok felosztása révén oly módon működtetik, hogy minden ponton megfelelő garanciát jelentsen az adatkezelés átláthatóságára és az Ön személyes adatainak biztonságára nézve. Az Adatkezelők nem adnak ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül – kivéve, ha erre őket jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi. Az Adatkezelők megfelelő technikai intézkedések meghozatala révén (egységes belső informatikai rendszer üzemeltetése) mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai semmilyen módon ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába.

Az Adatkezelők belső képzések és szervezett oktatások során folyamatosan tájékoztatják személyes adatok kezelésével foglalkozó munkatársaikat a legfrissebb technikai és jogszabályi követelményekről, annak érdekében, hogy az adatkezelés minden ponton megfeleljen a jogi és információbiztonság-technikai elvárásoknak.

 

2.           Az Adatkezelők által kezelt adatok köre
 1. A www.cafebudapestfest.hu szerver „naplózása”

A CAFe Budapest honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. Enélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése, és nem tudnánk megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem. A honlap üzemeltetését a Müpa látja el, ezért az ezzel kapcsolatos adatok is a Müpa kezelésébe kerülnek. A szerver „naplózási” tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés a Müpa jogos érdekén alapul. A naplóállományt minőségbiztosítási célból használjuk fel, más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.

 • Tárolt adatok: IP-cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum- és időpontadatok.
 • A tárolás időtartama: az adatokat 30 nap elteltével töröljük.

 

 1. Webanalitikai mérések

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a cafebudapestfest.hu honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a honlap üzemeltetését ellátó Müpa azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú webanalitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat, amelyhez Ön a honlapunk meglátogatása révén hozzájárul.

 

 1. Cookie-k kezelése

A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön webböngészőjének a testre szabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi a cafebudapestfest.hu weboldalt, a böngésző visszaküldi a cookie-t a szerverünknek, és ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását.

A honlapon kétféle cookie-val találkozhat:

 • Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet- (session-id) és használatot segítő (ideiglenes) sütik. Ezek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a cookie-k kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik, ennélfogva a honlap használata nem tud megfelelően megvalósulni. Ezért Ön a honlap felkeresésével ezeknek a cookie-knak a használatát tudomásul veszi.
 • Tartós sütik, melyek a webes kereső beállításától függően hosszabb ideig vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a felhasználó nem törli. Amennyiben a Müpa webszervere telepíti a sütit, és az adat a saját adatbázisba kerül továbbításra, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Müpa vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk.

A felhasználás célja szerint megkülönböztetünk:

 • statisztikai cookie-t:
  1. teljes Google Analytics mérőkód cookie
  2. más webanalitika mérésre alkalmas eszköz mérőkód (pl. HotJar)
  3. hőtérképes analitikai eszköz cookie-ja (pl. HotJar)
  4. egérmozgás rögzítésére alkalmas eszköz cookie-ja (pl. HotJar)
 • reklámcélú cookie-t:
  1. minden külső szolgáltató által elhelyezett hirdetési cookie, remarketingkódok és pixelek (pl. Facebook, AdWords)

A cafebudapestfest.hu weboldal látogatása során a bejelentkező oldalon található sütifigyelmeztetésen található „ELFOGADOM” gomb megnyomásával adhatja meg hozzájárulását a tartós sütik használatához.

 • Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal.
 • A tárolás időtartama: a munkamenet használatot segítő ideiglenes sütik a munkamenet lezárultáig, a tartós sütik általában 1 évig vagy addig tárolódnak az Ön gépén, amíg azokat nem törli.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja saját böngészőjében is azok használatát.

A mérési adatok kezeléséről és a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google, a Facebook és a Hotjar szolgáltatók szerverei által végzett naplózási és cookie-kezelési tevékenységről bővebb információt a saját adatvédelmi tájékoztatóikban talál a https://www.facebook.com/about/privacy, a www.google.com/intl/hu/policies/privacy és a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy címen.

 

 1. Marketingcélú megkeresések

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál (valamint a Budapesti Tavaszi Fesztivál) a magyarországi és nemzetközi kulturális élet kiemelkedő jelentőségű rendezvénye. A Szervezők a legfőbb feladatuknak tekintik, hogy a magyar és a nemzetközi komoly- és könnyűzenei, illetve színházi élet kiemelkedő színvonalú produkciói a magyar közönség minél szélesebb rétegéhez eljussanak, ezért közös céljuk, hogy a fesztivál minél több eseményén a vendégükként köszönthessék Önt.

Ha megtisztel minket annak lehetőségével, hogy hozzájárulása révén e-mailen keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán közvetlenül is megkeressük Önt a CAFe és a BTF programjaival, illetve a Szervezők által rendezett egyéb kulturális programokkal kapcsolatban, akkor ígérjük, hogy az általunk szervezett kulturális programokra vonatkozó minden lényeges információról a megfelelő időben tájékoztatjuk Önt. Ennek céljából az Ön alábbi adatai kerülnek kezelésre: családnév, utónév és e-mail-cím.

Amennyiben a jövőben nem kíván közvetlenül értesülni a fesztiválok programjairól, valamint a Szervezők által rendezett egyéb programokról, hozzájárulása visszavonható közvetlenül a hírlevélben található linken keresztül, a honlapon, valamint az adatvedelem@mupa.hu címre küldött levélben.

 

3.           Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Az Adatkezelők adatkezelésével összefüggésben az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az adatvedelem@mupa.hu e-mail-címen keresztül fogadjuk.

 • Ön bármikor kérheti, hogy az Adatkezelők tájékoztassák, kezelik-e személyes adatát, és ha igen, akkor a megkeresett Adatkezelő kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelők elsődlegesen akkor tekinthetik hitelesnek, ha azt Ön a regisztrált e-mail-címéről küldi. Ez természetesen nem zárja ki, hogy az Adatkezelők a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon azonosítsák be.
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti kezelt személyes adatainak helyesbítését.
 • Ön bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a megkeresett Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok nem állíthatók helyre.
 • Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a megkeresett Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Ön által rendelkezésre bocsátott és a Müpa által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, az Ön kérelmére a Müpa köteles kiadni és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítani.
 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A megkeresett Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

 

4.           Adatfeldolgozók

Az Adatkezelők nevében a személyes adatok kezelését a velük szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végzik. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Adatfeldolgozóinkat úgy választottuk ki, hogy az általuk végzett adatkezelés során a lehető legnagyobb mértékben garantálva legyen az Ön személyes adatainak biztonsága. A hatályos jogszabályoknak való megfelelésről minden adatfeldolgozást végző partnerünktől szerződésbe foglalt nyilatkozatot kérünk be, és csak ennek birtokában végezhetnek bármilyen adatkezelést az Adatkezelők nevében. Adatfeldolgozóinkról bővebb információt az Adatkezelők honlapján (mupa.hu és budapestinfo.hu) megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban talál.

 

5.            Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben további információra lenne szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@mupa.hu e-mail-címen, az 1453 Budapest, Pf. 57 postacímen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik személyazonosságának igazolására.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelők egyoldalú döntésük alapján bármikor jogosultak arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsák. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának megváltoztatásával jár, előzetesen beszerzik az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

 

Budapest, 2018. május 24.

© 2021 Müpa Budapest Nonprofit Kft. – Budapest Brand Nonprofit Zrt.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál honlapja is sütiket, valamint különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az „ELFOGADOM” gomb megnyomásával jóváhagyja. A sütik és kódok használatának tiltását itt teheti meg.

Bővebb információt az Adatkezelési tájékoztatóban talál.